کد ۳۴۱۰

بطری 400cc کد 3576 سی گل پلاست
بطری ۳۵۷۶ ۴۰۰CC
19 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف یکبارمصرف کد 3410 سیگل پلاست

ظرف یکبارمصرف

کد 3410

طول 210 میلیمتر
عرض 144 میلیمتر
ارتفاع 50 میلیمتر