ظرف لوکس ۳۵۱۷

ظرف رول کیک 3510
ظرف رول کیک ۳۵۱۰
8 مارس 2017
ظرف 7 کیلویی کد 3548 سی گل پلاست
ظرف ۷ کیلویی ۳۵۴۸
18 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف لوکس کد 3517 سی گل پلاست

ظرف لوکس

کد 3517

وزن 58 گرم
طول 152/5 میلیمتر
عرض 103 میلیمتر
ارتفاع 48 میلیمتر
ارتفاع با در 58/5 میلیمتر