ظرف ۷ کیلویی ۳۵۴۸

سینی کد 3536 سی گل پلاست
سینی ۳۵۳۶
17 آوریل 2017
ظرف گل کد 3519 سی گل پلاست
ظرف گرد ۳۵۱۹
17 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف 7 کیلویی کد 3548 سی گل پلاست

ظرف 7 کیلویی

کد 3548

وزن 310 گرم
طول 410 میلیمتر
عرض 280 میلیمتر
ارتفاع 85 میلیمتر