ظرف ۷ کیلویی ۳۵۴۸

سینی کد 3523 سی گل پلاست
سینی ۳۵۲۳
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
ظرف قلبی کد 3545 سی گل پلاست
ظرف قلبی ۳۵۴۵
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
نمایش همه
ظرف 7 کیلویی کد 3548 سی گل پلاست

ظرف 7 کیلویی

کد 3548

وزن 310 گرم
طول 410 میلیمتر
عرض 280 میلیمتر
ارتفاع 85 میلیمتر