ظرف کیک و بیسکویت پرنیا

ظرف 7 کیلویی کد 3548 سی گل پلاست
ظرف ۷ کیلویی ۳۵۴۸
18 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف کیک و بیسکویت پرنیا

ظرف کیک و بیسکویت پرنیا

طول 180mm

عرض 72mm
ارتفاع30mm