ظرف کیک و بیسکویت پرند

بطری 280cc کد 3555 سی گل پلاست
بطری ۳۵۵۵ ۲۸۰CC
19 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف کیک و بیسکویت پرند

ظرف کیک و بیسکویت پرند

طول 180mm

عرض 72mm
ارتفاع 41mm