ظرف کیک و بیسکویت پانیذ

ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540
ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰
9 مارس 2017
نمایش همه
ظرف کیک و بیسکویت پانیذ

ظرف کیک و بیسکویت پانیذ

طول 180mm

عرض 72mm
ارتفاع36mm