ظرف کیک ۵ خانه مدرن کد ۳۷۱۰

ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540
ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰
9 مارس 2017
نمایش همه
ظرف شوکورول ارشیا

ظرف شوکورول ارشیا

طول 250mm

عرض105mm
ارتفاع30mm
وزن ظرف 7 گرم