ظرف شوکورول ارشیا کد۳۵۲۷

ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540
ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰
9 مارس 2017
نمایش همه
ظرف شوکورول ارشیا

ظرف شوکورول ارشیا

طول 160mm

عرض 105mm
ارتفاع 10mm
وزن 3 گرم