ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰

ظرف لوکس کد 3517 سی گل پلاست
ظرف لوکس ۳۵۱۷
17 آوریل 2017
کفشور 10 در 10 کد 3521 سی گل پلاست
کفشور ۱۰ در ۱۰ کد ۳۵۲۱
17 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540

ظرف بیسکویت 1000 گرمی

کد 3540

وزن 55 گرم
طول 125 میلیمتر
عرض 125 میلیمتر
ارتفاع 48 میلیمتر
ارتفاع با در : 58/5 میلیمتر