درب کد ۳۴۰۸

ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540
ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰
9 مارس 2017
نمایش همه
درب کد 3408 سیگل پلاست

درب

کد 3408

وزن 5/5 گرم
قطر 73 میلیمتر