کد ۳۴۰۹

بطری 350cc کد 3560 سی گل پلاست
بطری ۳۵۶۰ ۳۵۰CC
19 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف کد ۳۴۰۹ سیگل پلاست

ظرف

کد 3409

وزن ظرف 211 - 214 گرم
وزن در 68 - 72 گرم
طول 290 میلیمتر
عرض 200 میلیمتر
ارتفاع 90 میلیمتر