کد ۳۴۰۱

ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540
ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰
9 مارس 2017
نمایش همه
ظرف یکبار مصرف کد 3401 سیگل پلاست

ظرف یکبارمصرف

کد 3401

وزن 3 گرم
طول 96/5 میلیمتر
عرض 65 میلیمتر
ارتفاع 57 میلیمتر