ظرف یکبار مصرف ۳۵۱۱

ظرف لوکس کد 3517 سی گل پلاست
ظرف لوکس ۳۵۱۷
17 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف یکبارمصرف کد 3511 سی گل پلاست

ظرف یکبارمصرف

کد 3511

وزن 2/5 گرم
طول 90 میلیمتر
عرض 72 میلیمتر
ارتفاع 29 میلیمتر