ظرف یکبارمصرف ۳۵۵۰

ظرف لوکس کد 3517 سی گل پلاست
ظرف لوکس ۳۵۱۷
17 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف یکبارمصرف کد 3550 سی گل پلاست

ظرف یکبارمصرف

کد 3550

وزن 3 گرم
طول 150 میلیمتر
عرض 73/5 میلیمتر
ارتفاع 41/5 میلیمتر