ظرف گِرد کد ۳۴۰۵

ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540
ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰
9 مارس 2017
نمایش همه
ظرف گرد کد 3405 سیگل پلاست
ظرف گرد کد ۳۴۰۵ سیگل پلاست

ظرف گرد

کد 3405

وزن ظرف : 30/5 گرم
وزن در : 23/7 گرم
قطر 120 میلیمتر بدون در
قطر 127 میلیمتر با در
ارتفاع 43 میلیمتر