ظرف گرد ۳۵۱۹

ظرف 7 کیلویی کد 3548 سی گل پلاست
ظرف ۷ کیلویی ۳۵۴۸
18 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف گل کد 3519 سی گل پلاست

ظرف گرد

کد 3519

وزن 82 گرم
طول 176 میلیمتر
عرض 176 میلیمتر
ارتفاع 55 میلیمتر
ارتفاع با در : 70 میلیمتر