ظرف کتابی ۳۵۳۰

ظرف 7 کیلویی کد 3548 سی گل پلاست
ظرف ۷ کیلویی ۳۵۴۸
18 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف کتابی کد 3530 سی گل پلاست

ظرف کتابی

کد 3530

وزن 55 گرم
طول 228 میلیمتر
عرض 76 میلیمتر
ارتفاع 18/5 میلیمتر
ارتفاع با در 20 میلیمتر