ظرف قلبی ۳۵۴۵

بطری 350cc کد 3560 سی گل پلاست
بطری ۳۵۶۰ ۳۵۰CC
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
نمایش همه
ظرف قلبی کد 3545 سی گل پلاست

ظرف قلبی

کد 3545

وزن 45 گرم
ارتفاع 36/5 میلیمتر
ارتفاع با در 46/5 میلیمتر