ظرف قلبی ۳۵۴۵

ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540
ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰
9 مارس 2017
نمایش همه
ظرف قلبی کد 3545 سی گل پلاست

ظرف قلبی

کد 3545

وزن 45 گرم
ارتفاع 36/5 میلیمتر
ارتفاع با در 46/5 میلیمتر