ظرف بیسکویت ۶۰۰ گرمی ۳۵۵۳

بطری 400cc کد 3576 سی گل پلاست
بطری ۳۵۷۶ ۴۰۰CC
19 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف بیسکویت 600 گرمی 3553

ظرف بیسکویت 600 گرمی

کد 3553

وزن 12 گرم
طول 190 میلیمتر
عرض 17/5 میلیمتر
ارتفاع 62 میلیمتر