ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۳۵

ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540
ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۵
نمایش همه
ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3535

ظرف بیسکویت 1000 گرمی

کد 3535

وزن 20 گرم
طول 250 میلیمتر
عرض 20/5 میلیمتر
ارتفاع 62 میلیمتر