ظرف یکبارمصرف ۳۵۵۰

قاشق بستنی کد 3580 سی گل پلاست
قاشق بستنی ۳۵۸۰
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
نمایش همه
ظرف یکبارمصرف کد 3550 سی گل پلاست

ظرف یکبارمصرف

کد 3550

وزن 3 گرم
طول 150 میلیمتر
عرض 73/5 میلیمتر
ارتفاع 41/5 میلیمتر