ظرف مستطیل درب دار مرجان

ظرف 7 کیلویی کد 3548 سی گل پلاست
ظرف ۷ کیلویی ۳۵۴۸
18 آوریل 2017
نمایش همه
ظرف مستطیل درب دار مرجان

ظرف مستطیل درب دار مرجان

ظرف

کد3409

وزن ظرف 214-211
وزن درب 72-68
طول 290 میلیمتر
عرض 200میلیمتر
ارتفاع 90میلیمتر