ظرف بیسکویت ۶۰۰ گرمی ۳۵۵۳

ظرف بیسکویت 1000 گرمی 3540
ظرف بیسکویت ۱۰۰۰ گرمی ۳۵۴۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۵
نمایش همه
ظرف بیسکویت 600 گرمی 3553

ظرف بیسکویت 600 گرمی

کد 3553

وزن 12 گرم
طول 190 میلیمتر
عرض 17/5 میلیمتر
ارتفاع 62 میلیمتر